Privacybeleid CHRIS RUHE

 

CHRIS RUHE is zich er van bewust dat u vertrouwen in hem  stelt. Ik zie het dan ook als 

mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. CHRIS RUHE respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website www.chrisruhe.nl en zorgt er voor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door CHRIS RUHE gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik mogelijk  verzamel als u mijn website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. 

 

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt in het kader van het sluiten van overeenkomsten en het uitvoeren van deze overeenkomsten, met betrekking tot de door mij geleverde goederen en/of diensten. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor mijn relatiebeheer. 

 

Als u door middel van deze Website contact met mij opneemt of mij een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan. 

 

Cookies

Ik verzamel gegevens van bezoekers om mijn Website te optimaliseren en deze af te stemmen op uw behoeftes. Daarnaast worden de gegevens van bezoekers gebruikt voor statistische onderzoeken van het surfgedrag van de bezoekers van onze Website en om andere producten en/of diensten aan te bieden. 

 

De verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden, zonder uw expliciete toestemming, nimmer aan derden verstrekt. 

 

Deze Website maakt gebruik van “cookies” om voornoemde gegevens te achterhalen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Uiteraard bent u niet verplicht om het gebruik van deze “cookies” te accepteren. Dit kan er echter wel voor zorgen dat u onze Website minder gemakkelijk of minder goed kunt gebruiken. De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om “cookies” te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle “cookies” te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt de opgeslagen “cookies” ook verwijderen via uw internetbrowser. 

 

Uw persoonsgegevens & derden

Uw persoonsgegevens worden door CHRIS RUHE nimmer aan derden verstrekt tenzij:

1. Deze doorgifte geschiedt aan een door CHRIS RUHE voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker CHRIS RUHE een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens,

2. CHRIS RUHE op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie;

3. CHRIS RUHE door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken. 

 

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie

Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met CHRIS RUHE, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door CHRIS RUHE met informatie over mijn producten en/of diensten. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen naar het onderstaande adres:

 

Postadres klantenservice:

Breekampstraat 36 

5223 VB ’S-HERTOGENBOSCH

NEDERLAND

 

Of via de e-mail naar: info@chrisruhe.nl. 

 

Wijzigingen privacyverklaring

Ik behoudt mij het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring